В КТК „Ченгене Скеле“ се проведе събитието Rural Innovation Ecosystem Workshop, в него участва и еврокомисарят Мария Габриел

When

23.09.2022    
9:00 - 14:00

На територията на бургаския културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ се проведе събитието Rural Innovation Ecosystem Workshop. То е част от изпълнението на проекта Startup Village Chengene Skele. В работния семинар „Регионални иновационни екосистеми“ взе участие комисар Мария Габриел, която управлява ресора Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в Европейската комисия.

Събитието откри Димитър Николов, кмет на Община Бургас. То се провежда в рамките на споменатия проект на Община Бургас, насочен към изпълнение на пакет от мерки за развитие на стартъп село „Ченгене скеле“.

Ключовите теми на срещата бяха ефективният обмен на опит и добри практики за справяне с предизвикателствата пред стартъп селищата, стимулиране на иновативни подходи за развитие на селските региони, които да осигурят социално и екологично ангажиран икономически растеж; подходи за ограничаване на географската изолираност и премахване на социалната и икономическа маргинализация на селските региони.

Това бяха част от въпросите, които се обсъдиха с представителите на местните власти, академичните среди и бизнеса. Специални участници в първия панел на събитието, в който се дискутираха различните политики, програми, стратегии и дейности за стимулиране на иновации в селските райони, бяха проф. Corchado Rodríguez – основател на форума Startup OLÉ, Tony Jin Yong – главен представител на Huawei в ЕС, Argyrios Spyridis – изпълнителен директор на Anthology Ventures, Кипър, г-жа Весна Балтина – заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ при Община Бургас.

Във втория панел бяха обсъдени предизвикателствата за създаване на стартъп екосистема в селата, както и възможността за икономически растеж чрез създаване на свързаност между академичната среда, бизнеса, местните и национални власти при намиране на общи решения за превръщането им в привлекателни точки за инвестиция. Представители от кандидата за стартъп Селище – Чупрене, MS Comp Ltd. и Burgas Coliving споделиха с гостите на събитието за предизвикателствата, пред които се изправят при изпълнението на техните проекти, както и резултатите от постигнатото до момента.

Свързаност и екосистемен подход, подкрепа за местните таланти и инвестиции са елементите, които комисар Габриел посочи като ключови за превръщане на селата в привлекателни места за работа и живеене.

„Клъстерите посветени на биоикономиката, на културата и творчеството, ще подпомогнат обединяването на историята и традициите с иновациите и предприемачеството“, посочи още еврокомисарят.

Повече информация за проекта Startup Village Chengene Skele можете да намерите в сайта на проекта: supchengeneskele.com, разработен безвъзмездно от студио Art https://artwebdesign.bg/ – млади, инициативни и креативни специалисти, партньор по проекта.