StartUp Chengene Skele взе участие в едно от най-големите събития на Tech-Startup екосистемата в Европа - Startup OLÉ

When

05.09.2022 - 07.09.2022    
All Day

Startup Olé Accelerator 2022 е международно „технологично-предприемаческо“ събитие, в което участват заинтересовани страни, инвеститори, стартъпи, проекти и любопитни хора.

От 05 до 07 септември, в Саламанка, се проведе 8-ото издание на Startup OLÉ, което се през годините се е утвърдило като едно от най-големите събития на Tech-Startup екосистемата в Европа, събирайки на едно място над +40 000 участници от +120 държави; +1 500 стартъпи, мащабни компании и спин-офи; +1 200 лектори; +300 корпорации и инвеститори с инвестиционен портфейл от над 100 хиляди евро.

Благодарение на специалната покана на организаторите, имахме възможността да представим StartUp Chengene Skele в специална панелна секция, в която обсъдихме значимостта на селските райони като основен компонент на европейския начин на живот и идентичност. Обменихме опит по отношение на сериозните предизвикателства, пред които тези региони се изправят в стремежа си към изграждане на предприемаческа екосистема с оглед на социалните, икономическите и демографските трансформации, като глобализацията, урбанизацията и застаряването на населението. Отчитайки тези негативни фактори, както и взимайки предвид асиметричното въздействие на пандемията COVID-19 върху европейските територии, което добави несигурност към уязвимостта, отбелязахме и новите перспективи, които бяха открити пред нас с оглед на адаптирането на икономиките към новата обстановка и стремежът на обществото към възможности за осигуряване на по-добро качество на живот.

В тази новосъздала се реалност и отчитайки високия потенциал за развитие на Ченгене скеле, Община Бургас стартира проект  StartUp Village Chengene Skele, чрез който беше направена още една крачка напред към разработването на стартъп селски район, който да е достатъчно привлекателен и да разполага с всички необходими реквизити за насърчаване на иновациите и предприемачеството. Кътче от рая, Ченгене скеле, е единственото селище на Българското Черноморие, съхраняващо и до днес бита и обичаите на рибарите. С уникалното си местоположение – на брега на морето и в непосредствена близост до национален резерват Росенец, благодарение на модерната си и новоизградена архитектурна среда, както и всички удобства на комплекса, като място за хранене, рекреационни зони, кафене и музеи, и интернет осигуреността на цялата територия на комплекса, той разполага с всички необходими реквизити за насърчаване на иновациите и предприемачеството.